Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrın 2014-cü il DEKABR ayı üçün aylıq repertuar planı -