Dinindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs düşmənə qarşı vuruşur -