Çingiz Müzəffəri : - Ermənilərin varlığı heç yada da düşməzdi...