TOFİQ AĞABABAYEV -

TOFİQ AĞABABAYEV

TOFİQ AĞABABAYEV
Xalq rəssamı
1928 Bakı şəhərində anadan olub
1946-1951 Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət rəssamlıq məktəbinin rəngkarlıq şöbəsində oxuyub
1953-1959 Baron Ştiqlits adına Rəssamlıq Akademiyasının (keçmiş V.Muxina adına ali-Sənaye rəssamlıq məktəbi) keramika – şüşə fakültəsində təhsil alıb
1966-1968 Bakı şəhərinin baş rəssamı vəzifəsində çalışıb
1967 Yaratdığı mozaik əsərə görə (Bakı Dövlət Sirkində) Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin mükafatına layiq
1992 “ Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi “ fəxri adına layiq görülüb.
1994 Bakı şəhərində fərdi sərgisi təşkil ounub.
1997 Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının “ Sultan Məhəmməd adına mükafat “ ına layiq görülüb.
1997 Bakı şəhərində fərdi sərgisi təşkil ounub
2002 Moskva şəhərində fərdi sərgisi təşkil edilib.
2003 Moskva şəhərində fərdi sərgisi açılıb.
2006 “ Şah İsmayıl Xətai ” fondunun gümüş mükafatına layiq görülüb.
2008 Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdü təyin olunub.