Yuğ Dövlət Teatrının 2017 – ci il noyabr ayı üçün Repertuarı -