FOTO S.RASiMin arxivindən: - Azərbaycan Jurnalistlərinin 2-ci qurultayı