FOTO: S.RASIMin ARXiViNDƏN - - YADA DÜŞƏR XATİRƏLƏR : MİKAYIL MİRZƏ