FOTO: S.RASiM - ARXİVDƏN AÇILAN SƏHİFƏLƏR ... AYBƏNİZ HAŞIMOVA -